قیمت و مشخصات کامل ترک پد مک بوک در فروشگاه اینترنتی کلینک همراه،شما میتوانید این قطعه را به همراه ضمانت تعویض از ما تهییه نمائید.
شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینک همراه استفاده نمایید.

کلینیک همراه » مک » قطعات مک بوک » ترک پد مک بوک

نمایش 1–8 از 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترک پد مک بوک 13 اینچ ۲۰۱۵ مدل A1502

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۱۵ مدل : A1502 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینیک همراه استفاده نمایید.

ترک پد مک بوک ۱۳ اینچ ۲۰۲۰ مدل A2251

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۲۰ مدل : A2251 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینیک همراه استفاده نمایید.

ترک پد مک بوک ۱۷ اینچ ۲۰۱۱ مدل A1297

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۷ اینچ سال. : ۲۰۱۱ مدل : A1297 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینیک همراه استفاده نمایید

ترک پد مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۰۹ مدل A1349

تومان 0
   

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۰۹ مدل : A1349 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینک همراه استفاده نمایید

ترک پد مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۱۰ مدل A1369

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۱۰ مدل : A1369 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینک همراه استفاده نمایید

ترک پد مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۱۱ مدل A1369

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۱۱ مدل : A1369 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینیک همراه استفاده نمایید.

ترک پد مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۱۲ مدل A1466

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۱۲ مدل : A1466 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینک همراه استفاده نمایید

ترک پد مک بوک پرو ۱۳ اینچ ۲۰۱۳ مدل A1425

تومان 0

مشخصات

مناسب برای مک بوک پرو ۱۳ اینچ سال. : ۲۰۱۳ مدل : A1425 شما میتوانید برای تعویض ترک پد  و یا تعمیر مک بوک خود از خدمات کلینیک همراه استفاده نمایید.