شاسی ایفون ایکس

1,800,000 تومان

شاسی ایفون ۷ پلاس

140,000 تومان

شاسی ایفون ۷

380,000 تومان

شاسی ایفون ۶ اس

165,000 تومان

شاسی ایفون ۶ پلاس

185,000 تومان

شاسی ایفون ۵اس

110,000 تومان

شاسی ایفون ۵

60,000 تومان

درب پشت ایفون ۴

25,000 تومان

درب پشت آیفون ۴اس

25,000 تومان

شاسی ایفون ۸

9,500,000 تومان

شاسی آیفون ۸پلاس

1,100,000 تومان

دسته بندی محصولات

برند

سازگار با

سرویس ها و خدمات ویژه کلینیک همراه